HUSRENSNING

 

 

Rensa Hus Platser och Föremål

Jag brinner för att hjälpa människor att Rensa deras bostad så de kan känna

sig trygga och säkra i sitt eget hem. Det som gör mig mest arg och besviken

är när barn blir utsatta för andevärlden av en eller flera andar. De blir så rädda

när de är små och de vet inte hur de ska förhålla sig till det som händer.

Den rädslan och skräcken sitter kvar i hela livet. Vid dessa tillfällen föreslår jag

att föräldrarna att göra en snabb rensning. De behöver nämligen flytta ut från

platsen direkt efter att vi avtalat tid för en husrensning.

Har det inte spökat innan så lär det göra det nu efter att tid och dag är uppbokad.

Orsakerna till spökerierna kan vara många:

Här kommer några exempel:

 

-en Ande som tidigare bott på platsen och som inte vet

om att den skall gå vidare till AndeVärlden

-en Ande som följer dig eller någon annan i din familj

-en Osalig Ande som hakar på dig när du har varit någonstans där det spökar

-en Ande som attraheras av oss människor och följer oss utan att det finns någon särskild koppling till oss i detta livet. För det mesta finns det någon koppling

fast man kanske inte ser den just då

 

Jag har träffat många andar som gått över genom rensningarna. Jag har lagt

märke till att männen som själva varit med och byggt sitt hus ofta blir riktigt oroliga.

Speciellt när den nuvarande ägaren exempelvis skall byta ut värmepannan då kan det

bli många bankningar och otrevliga ljud som kan skrämma upp vem som helst som flyttat

in i huset. Ibland räcker det med att man renoverar och ändrar på saker och ting.

Det kan också handla om att det varit bråk på platsen för att det ska börja att spöka.

Det kan ha med materiella ting, syskonkärlek, oense i pengar, kärlek m.m.

Det kan kännas som triviala saker men vi upplever händelser väldigt olika

och alla känslor "fastnar" i väggarna.

 

 

Jag arbetar på 2 olika sätt:

 

-jag åker ut till den fysiskt platsen

-arbetar med Fjärrskådning genom en Astral Projektion

och på det sättet tar jag mig till platsen

 

 

 

På bilden ser man flera tusen Orbs.