MEDITAION

 

Transcendental Meditation

Jag går in i det Transcendentala tillståndet vid den första meditationen för tillfället.

Varje tillfälle är ingen annan lik, det gör det spännande för mig.

Jag har fullständig tillit till att det blir som det skall, varken mer eller mindre.

 

Meditation är nyckeln till att finna sin gåva och tillit!

 

Beroende vilka som är med i den aktuella gruppen, tar jag emot den Transcendental Meditation.

Det blir en mix av vad deltagarna behöver i sin andliga utveckling och vardagen för att gå vidare med.

 

Vi mediterar 3 gånger under varje tillfälle.

 

Vi startar alltid med en bön, Fader Vår, och en ljusmeditation.

 

En ledd meditation som riktar sig till den kvällens speciella grupp.

 

I den tredje meditationen går du antingen tillbaka till den plats

du kom fram till under första meditationen eller så går du egna vägar.

 

Vi fikar emellan andra och tredje meditationen.

Vid pausen drar vi ett Fraktal-kort. Något vi kan mediterar på tills nästa gång vi ses.

 

Avslutningsvis tar jag emot ett budskap till var och en.

 

Jag ger er budskapen jag fått till mig i den sista meditationen innan ni går hem för kvällen.